Evropski sklad za regionalni razvoj

Opis operacije: nakup robne lepilke, 5 osnega CNC ter razvoj protipožarnih vrat s skritimi nasadili

Rezultat: povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

 

07 81 63 550